► Seriály ke stažení         ► Filmy Online         ► Filmy-cz.cz - ke stažení zdarma         ► MP3 zdarma         ► DATATOR.cz - stahování         ► Hry ke stažení         ► Seriály onine         ► cz-film.cz - Filmy ke stažení                ► Kinotip seriály online zdarma       
Smrt císaře a krále Karla IV.

Smrt císaře a krále Karla IV.

 (Hodnocení 70 %)
Žánr: drama, historický
Hra je dramatem posledních dnů života římského císaře a krále českého Karla IV. Není jen historickou rekonstrukcí; vypovídá o životě, lidských a politických postojích tohoto významného panovníka s velkou básnickou nadsázkou. Do Prahy v roce 1378 již potřetí přijíždí papežův legát, protože se očekává úmrtí Karla IV. Kardinál se zatím neúčastní pohřbu, ale audience u císaře, za níž je potupen, protože císař je - jakkoli upřímně věřící - roztrpčen poměry v církvi a chce namísto dvojpapežství upevnit jedno jediné- římský stolec sv. Petra. Končí se velká a slavná éra českých a evropských dějin a císař se obává, co bude dál, až odejde. Následník Václav IV. je slabý a má odpor k vladařské funkci, čtvrtá žena by ráda viděla na domácím i říšském trůnu svého oblíbeného synka Zikmunda, sotva desítiletého. Moravský markrabě Jošt intrikuje s pány, církevní hodnostáři kolísají mezi papežem, německými preláty a císařem. Mladý inteligentní arcibiskup Jan z Jenštejna, jehož by Karel IV. rád viděl arcibiskupem pražským a jakýmsi vladařem vedle mladého krále, je hejsek a zhýralý floutek, který se zajímá spíše o ženy a pití. Karel IV., hrdý na to, z jaké bídy povznesl svou rodnou českou zemi ke světové kráse a pýše, trne hrůzou z jejího pokoření po jeho odchodu.

Doporučit Smrt císaře a krále Karla IV. na Facebooku

Zdroje pro stažení filmu Smrt císaře a krále Karla IV.Smrt císaře a krále Karla IV. ke stažení

Komentáře k filmu Smrt císaře a krále Karla IV.Další filmy žánru jako Smrt císaře a krále Karla IV.

Ostrov zapomenutých
Křest ohněm
Tajemství starověku - Záhady ztracených civilizací
Lucemburkové
Gottwald
Kennedyové
Centurion
Johana Šílená
Polytechnika